20
decembrie
2009

Cel mai seam? sfat din toate timpurile (!)0

Articol publicat in: Educatie


Nicholas P. Kidd ?i Henk J.M. Schram

„Thre Great Revolution”

La urma urmei, de ce sunte?i interesa?i de „Legea Atrac?iei”? F?r? îndoial?, pentru c? se refer? la ce dori?i cu adev?rat s? face?i cu via?a voastr?. V-am repetat ?i cu alte ocazii vorba în?eleapt?: „Banii ?i faima nu aduc fericirea”.

Desigur, acestea ne pot ajuta s? fim ferici?i. De exemplu, e teribil de pl?cut s? nu te îngrije?ti de bani. S? o spunem de-a dreptul, oamenilor le plac banii, altora faima ?i multora le plac amândou?.

Chestia e c? banii ?i faima sunt de obicei doar confirm?ri exterioare ale faptului c? sunte?i ferici?i ?i c? deja face?i ceea ce dori?i cu via?a voastr?.

Dac? sunte?i ferici?i, atunci banii ?i faima nu mai reprezint? probleme. Fie c? nu v? mai nelini?ti?i în leg?tur? cu acestea, pentru c? oricum sunte?i ferici?i, sau (de multe ori) acestea pot veni ca efecte secundare sau simptome cauzate de faptul c? sunte?i ferici?i cu voi în?iv? ?i cu via?a voastr?.

F?r? îndoial? c? banii ?i faima sunt lucruri cu adev?rat diferite fa?? de dorin?a de a avea bani ?i faim?. Dorin?a presupune c? nu sunte?i ferici?i ?i mul?umi?i chiar acum, gândindu-v? c? ave?i nevoie de bani ?i/sau faim? ?i c? a?i dori s? face?i ce dori?i cu via?a voastr?.

Acest sentiment de dorin??/nevoie (?i, implicit, sentimentul adânc înr?d?cinat de lips?) determin? ceea ce transmite?i în afar? … frecven?a (s?-i zicem, vibra?ia) pe care o emite?i. Aceast? frecven?? „atrage” o vibra?ie similar? ?i acesta este mecanismul prin care nevoia împinge lucrurile într-o zon? foarte strâmt?, agravând starea de fapt.

In rândurile de fa?? dorim s? fim ceva mai concre?i.. s? v? oferim ceva mai practic pentru a v? fi de folos în via??. Poate p?rea simplu la prima vedere dar, la o abordare mai profund?, sfatul pe care vi-l oferim poate fi cel mai de pre? sfat din toate timpurile…

Cine sunt cei care ne pot înv??a cum s? tr?im?

Poate ?ti?i (sau poate, nu), dup? spusele americancei Danah Zohar, fizician, filosof ?i expert în management, ca s? face?i ceea ce dori?i cu via?a voastr? este nevoie de ceea ea nume?te „Inteligen?? Spiritual?”. Este vorba de motivele, resorturile voastre intime, personale, profunde care v? anim? atitudinea fa?? de via??.

Zohar spune c? auto-dezvoltarea, scopul ?i sensul acestora sunt principiile centrale ale inteligen?ei spirituale. Când reu?im s? intr?m în contact cu propriul nostru „univers interior”, ne putem dezvolta talentele ?i putem oferi o sfer? de ac?iune ?i o competen?? deplin? darurilor noastre înn?scute.

Astfel, ve?i tr?i via?a care vi se potrive?te cel mai bine (care nu neap?rat este cea pe care al?ii cred c? trebuie s? o tr?i?i). Ve?i descoperi în forul vostru interior adev?ratele voastre motive ?i ceea ce v? inspir? ?i v? anim? cu adev?rat.

Zohar mai spune c?, atunci când v? conduce?i via?a dup? o astfel de inspira?ie, ve?i deveni o persoan? cu adev?rat fericit?. Asta se potrive?te de minune cu ceea ce psihologul american Abraham Maslow (care ne-a adus în aten?ie a?a-numita „ierarhie a dorin?elor” prin care urm?re?te s? explice motiva?ia uman?) numea „auto-actualizare”.

Dup? Maslow, auto-actualizarea este starea ultim? a dezvolt?rii umane, o stare spiritual? în care oamenii devin creativi, „veseli” ?i toleran?i. Ei bine, acestea sunt chiar condi?iile care l?rgesc limitele în care pute?i „pune la treab?” „legile universului” (dac? dorim s? le numim astfel).

?i mai ?ti?i ceva? Exist? un anumit grup de oameni care ne pot înv??a despre aceast? stare de „creativitate”, de „zburd?lnicie” ?i „toleran??” sau, mai bine spus, de „inteligen?? spiritual?”…

Ace?ti oameni care ne pot lumina în aceast? privin?? sunt copiii. Copii sunt pentru noi chiar modelul de inteligen?? spiritual?.

Desigur, asta nu înseamn? c? va trebui s? ne comport?m copil?re?te. Totu?i, putem începe s? privim lumea ceva mai mult din perspectiva copiilor. Am putea începe s? re-invent?m ?i s? re-descoperim calit??ile pe care atât de des le pierdem în procesul numit „înaintare în vârst?” sau „maturizare”.

Aceste calit??i sunt:

- s? fim deschi?i

- s? avem încredere

- s? fim sinceri

- s? fim naturali

- s? fim curio?i

- s? dorim s? înv???m

- s? fim genero?i

- s? avem spirit de aventur?

- s? avem capacitatea de a ne uimi ?i de a admira

?i, s? nu uit?m,

- iubirea necondi?ionat?.

S? o spunem deschis… Cei care duc o via?? sub deviza acestor calit??i sunt pl?cu?i atât pentru ei în?i?i cât ?i pentru ceilal?i.

Inteligen?a spiritual? nu are nimic de a face cu religia sau credin?a. Desigur, amândou? sunt benefice dac? urmându-le ne sim?im bine în fiin?a interioar?, dac? urmându-le preceptele o facem din propria convingere ?i nu impu?i de cineva din afar?.

Nu! Inteligen?a spiritual? se refer? la auto-reflec?ie ?i intui?ie. Exist? o deosebire între ceea ce consider?m „a fi spiritual” ?i „inteligen?a spiritual?”.

Pute?i practica Reiki, Qi Gong, medita?ie, pute?i arde t?mâie, dansa prin ploaie învestmânta?i straie de s?lbatici ?i pute?i citi c?r?i despre „spiritualitate”. La urma urmei totul este în regul?, dac? asta v? face s? v? sim?i?i bine.

Cu toate acestea, „inteligen?a spiritual?” se refer? mai curând la alegerile pe care le facem ?i care ni se potrivesc, la tr?irea con?tient? a satisfac?iei ?i tr?irea sentimentului de împlinire ?i auto-realizare care decurg din acest alegeri inspirate. Astea v? vor face s? fi?i ferici?i.

A?adar, care este probabil cel mai de seam? sfat din toate timpurile?

S? r?mâne?i asemenea copiilor...

Fi?i deschi?i, mâna?i de spiritul de aventur?, fi?i curio?i, doritori s? înv??a?i. Fi?i naturali ?i originali ?i nu doar pentru voi în?iv?. Nu-i judeca?i pe ceilal?i ?i pe voi în?iv?. Deveni?i con?tien?i de miracolul vie?ii ?i de uimitoarea experien?? pe care ne-o ofer? via?a.

In fond, totul este atât de real, de adev?rat, nu-i a?a?

Dup? cum spunea regretatul comedian Bill Hicks:

„Lumea este asemenea unei plimb?ri printr-un parc de distrac?ii. Iar când decide?i s? intra?i în parc, crede?i c? totul este real pentru c? min?ile noastre sunt atât de conving?toare ?i ne fac? s? credem în aceast? realitate. Iar plimbarea continu? cu urcu?uri ?i coborâ?uri, încolo ?i încoace. Avem parte de senza?ii, emo?ii, frisoane ?i spaime; pentru o vreme plimbarea este foarte viu colorat?, zgomotoas? ?i amuzant?.

Unii, care se tot plimb? de mai mult? vreme, încep s? se întrebe dac? totul este real sau e doar o c?l?torie într-un parc de distrac?ii. Al?ii, cei care au aflat r?spunsul, se întorc spre noi ?i ne zic: „Hei, nu v? nelini?ti?i, nu v? fie fric?, pentru c? e doar o plimbare…”

Iar noi, pe ace?tia îi „ucidem”.

„Cum?” riposteaz? ceilal?i plimb?re?i. „Noi doar am investit atâtea în aceast? c?l?torie. Ia mai t?ce?i voi din gur?! Uita?i-v? la ridurile noastre cauzate de griji ?i necazuri. Uita?i-v? la conturile noastre mari de la banc? ?i la familiile noastre. Toate acestea trebuie s? fie reale.”

Da, doar o plimbare… Dar, întotdeauna îi ucidem pe ace?ti oameni care încearc? s? ne arate adev?rul. Cam asta se întâmpl?, nu-i a?a c? a?i observat? ?i atunci se dezl?n?uie demonii.

Dar, nu are importan?? pentru c? e vorba doar de o „plimbare”. Iar noi îi putem schimba itinerarul oricând dorim. Este vorba doar de o op?iune/alegere. Nu e vorba de efort, trud?, slujb?, eeconomii ?i bani.

Este vorba de alegerea f?cut?, chiar acum, între team? ?i iubire

A?adar, care-i alegerea ta?

R?mâi asemenea copiilor ?i bucur?-te de plimbare!

       Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X